Εταιρικό Προφίλ

H DiodeBell ιδρύθηκε το 1999 από κάποιους ανήσυχους μηχανικούς υπολογιστών και ηλεκτρονικούς, με κύρια δραστηριότητα την έρευνα σε πρωτότυπες ηλεκτρονικές συσκευές και την παροχή υπηρεσιών και ειδικευμένων λύσεων που δεν υπάρχουν στην αγορά.

Το 2006 η DiodeBell άλλαξε την εταιρική της μορφή σε DiodeBell AE και θέτει σε λειτουργία μία γραμμή παραγωγής ηλεκτρονικών συσκευών και λύσεων, αναπτύσσοντας συγχρόνως και το εμπορικό της δίκτυο. Διαθέτει γραφεία στην έδρα της, στην Σητεία Κρήτης και υποκαταστήματα στα Χανιά, στην Αθήνα. Επίσης συντάσσει συμφωνίες συνεργασίας εμπορικού περιεχομένου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δημιουργώντας γραφεία επικοινωνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σήμερα η DiodeBell AE σχεδιάζει, παράγει, εμπορεύεται και παρέχει υπηρεσίες, με μοναδικές ηλεκτρονικές συσκευές και λογισμικό, που ενημερώνουν ή/και ενεργούν σε αυτήν την περίπλοκη τεχνολογική εποχή, για να διευκολύνουν τις ζωές μας.

Το 2008 εγκατέστησε γραμμή παραγωγής ψηφιακών κυκλωμάτων PCB, για την αυτονομή παραγωγή των προϊόντων της, αλλά και παραγωγή πλακετών για τρίτους.

Διαθέτει λύσεις για διάφορες αγορές, όπως επίσης και μία μεγάλη λίστα πελατών και εγκαταστάσεων. Η αρχή της DiodeBell  είναι η τελειότητα.

Όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές μας σχεδιάζονται με τον εξυπνότερο και αποδοτικότερο τρόπο, για να επιτευχθεί η υψηλή απόδοση και η ευκολία των λειτουργιών τους. Μας απαλλάσσουν από καθημερινά προβλήματα, με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Οι πιο πρόσφατες τεχνολογικές πρόοδοι στην ηλεκτρονική και τους μικροελεγκτές χρησιμοποιούνται εκτενώς στις συσκευές μας, επιτρέποντας μας, να μειώσουμε το μέγεθος και το κόστος τους.

Το όνομά μας «DiodeBell» προέρχεται από: «Δίοδος», το απλούστερο ενεργό ηλεκτρονικό εξάρτημα, τονίζοντας έτσι, την καθαρότητα της σκέψης και της απλότητας της σχεδίασης και, «τo κουδούνι» που χτυπάει, για την ανακοίνωση ενός προβλήματος, προτού είναι πολύ αργά.

Η ομάδα ανάπτυξης της DiodeBell αποτελείται από νέους αφοσιωμένους  μηχανικούς, με ανοικτό μυαλό και νέες ιδέες και από έμπειρους μηχανικούς, που συνεργάζονται για να καταστήσουν τις συσκευές μας αξιόπιστες και αποδοτικές. Οι μηχανικοί της εταιρίας μας, θα σας καθοδηγήσουν και θα σας συμβουλέψουν για την καλύτερη χρήση των συσκευών και την αποδοτικότητά τους.

Η διοικητική ομάδα της DiodeBell θα είναι πάντα στις υπηρεσίες σας.