Σύστημα Ελέγχου Οχημάτων (VAD)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Vehicle Location Monitor Alarm

Το Σύστημα GlobeTrack της εταιρίας αποτελείται από:

 • Κέντρο Ελέγχου και επιχειρήσεων Globe Track Center, με βάση δεδομένων και παρουσίαση των θέσεων των οχημάτων σε περιβάλλον χάρτη, το οποίο είναι λογισμικό που εκτελείτε σε περιβάλλον PC στο οποίο είναι διασυνδεδεμένο module κινητού τηλεφώνου και ασύρματου module (RF)
 • Συσκευές GlobeTrackers που τοποθετούνται στα οχήματα και δέχονται και εκτελούν εντολές προερχόμενες από το Κέντρο Ελέγχου και στέλνουν πληροφορίες θέσης καθώς και τυχόν διαφόρων αισθητηρίων του οχήματος στο Κέντρο.

Η Συσκευή GlobeTracker (Εικόνα 1) είναι αδιάβροχη εξωτερικού χώρου (IP56) και έχει διαστάσεις 24cm x 19cm x 9cm. Τοποθετείτε στο όχημα στην καμπίνα ή έξω, είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη από τις λειτουργίες του Οχήματος. Η διασύνδεση της συσκευής γίνεται με ένα καλώδιο τροφοδοσίας που συνδέεται στην κύρια τροφοδοσία του οχήματος. Περιλαμβάνονται κεραία κινητού GSM με μαγνητική βάση και κεραία GPS επίσης με μαγνητική βάση.

 • Περιέχει GPS (Global Positioning System) για τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης του οχήματος. Το GPS περιέχει μνήμη και μπαταρία για την αποθήκευση των δεδομένων θέσης των δορυφόρων μέσω των οποίων γίνεται ο προσδιορισμός της θέσης του οχήματος. Με αυτό τον τρόπο οι δορυφόροι βρίσκονται γρηγορότερα, και ο προσδιορισμός θέσης του οχήματος γίνεται με ταχύτερο τρόπο.

 • Έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης αισθητηρίων διαφόρων τύπων σε συνδεσμολογία bus με χρήση ID για τον διαχωρισμό των διαφορετικών αισθητήρων του bus. Με την χρήση της συνδεσμολογίας bus μειώνεται ο αριθμός των καλωδίων στο όχημα αφού στο ίδιο καλώδιο μπορούν να διασυνδεθούν όλοι οι αισθητήρες. Αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας, επιτάχυνσης, βάρους, στάθμης καυσίμου κ.α. μπορούν να διασυνδεθούν στο σύστημα.
 • Περιέχει GSM modem μέσω του οποίου γίνεται η μεταφορά των δεδομένων θέσης και των δεδομένων των αισθητήρων χρησιμοποιώντας SMS (Γραπτά Μηνύματα). Σε κάθε SMS μήνυμα προς το Κέντρο μπορούν να συμπυκνώνονται μέχρι 10 στίγματα θέσης του οχήματος κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται εξοικονόμηση στο τηλεπικοινωνιακό κόστος.
 • Διαθέτει μνήμη αποθήκευσης δεδομένων των 3 τελευταίων εικοσιτετραώρων ανά λεπτό και είναι προσβάσιμα από το Κέντρο.
 • Δέχεται RF module (Ασύρματης Επικοινωνίας) έτσι ώστε όταν το όχημα έρθει σε κοντινή απόσταση με το Κέντρο Ελέγχου επικοινωνεί μέσω RF. Ετσι δεν υπάρχει χρέωση μηνυμάτων από το GSM modem.
 • Τροφοδοτείται με DC τάση 7-40 V DC και έτσι λειτουργεί και με τα 12V και τα 24V από μπαταρία που μπορεί να έχουν διαφορετικών τύπων οχήματα.

Περιέχει αυτόνομο τροφοδοτικό με ασφάλεια σχεδιασμένο ειδικά για την συσκευή GlobeTracker και χωρίς απώλειες ενέργειας.

Έτσι η μπαταρία που περιέχεται στο GlobeTracker έχει αυτονομία 10 ημερών αδιάλειπτης λειτουργίας. Πρέπει να τονισθεί ότι το όχημα πρέπει να ξεκινάει τουλάχιστον 1 φορά κάθε 10 ημέρες για την φόρτιση της μπαταρίας και να λειτουργεί για διάστημα αρκετό για την φόρτιση της.

 • Ρυθμίζεται από το Κέντρο Ελέγχου καθώς το όχημα ταξιδεύει:

(α) ο ρυθμός με τον οποίο το όχημα αποστέλλει αυτόματα ενημερώσεις στο Κέντρο Ελέγχου (όσο το όχημα είναι σταματημένο δεν στέλνει ούτε αποθηκεύει μηνύματα στην μνήμη του)

(β) Η Συχνότητα με την οποία αποθηκεύονται ενημερώσεις στην μνήμη της Συσκευής

(γ) Ο αριθμός τηλεφώνου του Κέντρου Ελέγχου

(δ) ο κωδικός πρόσβασης της Συσκευής.

Το Κέντρο Ελέγχου Globe Track Center υλοποιείται σε Η/Υ στον οποίο εγκαθίστανται το Λογισμικό του Κέντρου. Ο Η/Υ πρέπει να διαθέτει Σειριακή θύρα για να συνδεθεί το GSM modem για την επικοινωνία με τις Συσκευές στα οχήματα. Επίσης ο Η/Υ πρέπει να έχει διαθέσιμη δεύτερη Σειριακή θύρα αν επιθυμείται η δυνατότητα διασύνδεσης R/F module για επικοινωνία με τις Συσκευές GlobeTracker στα Οχήματα.

Το Κέντρο Ελέγχου:

 • Επικοινωνεί με τις Συσκευές στα οχήματα μέσω GSM modem (Κινητό Τηλέφωνο) χρησιμοποιώντας SMS (Γραπτά Μηνύματα). Όταν το όχημα πλησιάσει το Κέντρο, τότε αποστέλλεται αυτόματα με Ασύρματη Επικοινωνία RF όλο το Ιστορικό του Οχήματος και ενημερώνει τη Βάση χωρίς τηλεπικοινωνιακό κόστος. Επίσης το Κέντρο Ελέγχου μπορεί να ζητάει άμεσα την θέση του οχήματος αποστέλλοντας ένα μήνυμα. Σε ένα SMS μήνυμα προς το Κέντρο μπορούν και συμπιέζονται μέχρι 10 στίγματα θέσης μαζί με την χρονική στιγμή λήψης του κάθε ενός. Οι θέσεις μπορούν επίσης να αποστέλλονται πέρα του Κέντρου και σε άλλο αριθμό κινητού τηλεφώνου ταυτόχρονα.
 • Παρουσιάζει γραφικά στην οθόνη σε περιβάλλον χάρτη:

α) την Τελευταία Θέση όλων των οχημάτων (Εικόνα 2,3,5,6)και

β) Ιστορικά Στοιχεία ενός επιλεγόμενου οχήματος κατά την διάρκεια καθοριζόμενης χρονικής περιόδου (Εικόνα 4, 7)

 • O χρήστης του συστήματος μπορεί να προσθέτει Σημεία ενδιαφέροντος του, στο Χάρτη, και έτσι επιτυγχάνεται η δημιουργία GIS συστήματος. (Εικόνα 5)
 • Διατηρεί Βάση Δεδομένων με όλα τα ιστορικά στοιχεία και τις πληροφορίες θέσεις και αισθητήρων όλων των οχημάτων καθώς και με τις τελευταίες ρυθμίσεις όλων των Συσκευών στα οχήματα
 • Αλλάζει τις Ρυθμίσεις των Συσκευών στα οχήματα μέσω SMS μηνυμάτων καθώς ταξιδεύουν (Εικόνα 2, 6) ή με τη δυνατότητα της RF επικοινωνίας (Εικόνα 8) όταν πλησιάσουν στο Κέντρο Ελέγχου. Οι Ρυθμίσεις μπορούν επίσης να γίνονται και από κινητό τηλέφωνο, πέρα του Κέντρου.
 • Εγγυάται την Ασφάλεια του συστήματος καθώς και των δεδομένων, με την χρήση κωδικών πρόσβασης μέχρι 8 χαρακτήρων, για κάθε συσκευή καθώς και τον έλεγχο των συγκεκριμένων αριθμών τηλεφώνων των συσκευών.

Σύγκριση του Συστήματος GlobeTrack με συστήματα διαφορετικών τεχνολογιών

Αν το σύστημα χρησιμοποιεί μόνο ασύρματους (RF) Μεγάλης Εμβέλειας παρουσιάζονται τα εξής μειονεκτήματα:

 • Πρέπει να υλοποιηθεί και να συντηρείται δίκτυο ασυρμάτων και πιθανών αναμεταδοτών
 • Μεγάλο αρχικό κόστος των ασυρμάτων και πιθανών αναμεταδοτών
 • Έξω από την εμβέλεια των Ασυρμάτων δεν υπάρχει κάλυψη και πληροφόρηση
 • Μεγάλη κατανάλωση ενέργειας οπότε η αυτονομία του συστήματος θα είναι πολύ μικρότερη.
 • Παρεμβολές στην συχνότητα στην συχνότητα επικοινωνίας σε μεγάλη εμβέλεια είναι πολύ πιθανές.

Αν το σύστημα χρησιμοποιεί μόνο κινητό τηλέφωνο με πρωτόκολλο GPRS παρουσιάζονται τα εξής μειονεκτήματα:

 • Πρέπει το Κέντρο να είναι συνεχώς διασυνδεδεμένο στο Internet.
 • Η κάλυψη του GPRS από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας δεν είναι ακόμα επαρκής ειδικότερα σε αγροτικές περιοχές.
 • Τα συστήματα με GPRS στέλνουν τις πληροφορίες θέσης του οχήματος στο Κέντρο Έλεγχου όπου και γίνεται η ανάλυση και επεξεργασία των πληροφοριών σε μεγαλύτερο η μικρότερο βαθμό ανάλογα με το πρόγραμμα του Κέντρου. Οπότε πρέπει να υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το Κέντρο και μεγάλος αριθμός πληροφοριών που αποστέλλονται.
 • Το κόστος του GPRS είναι μικρότερο από το κόστος του SMS ανά όγκο πληροφορίας. Η συσκευή του οχήματος GlobeTracker με SMS είναι έξυπνη και στέλνει SMS μηνύματα με ρυθμό προγραμματιζόμενο αλλά και σε περιπτώσεις (alarm) ανάλογα με το ενδιαφέρον και τις ρυθμίσεις του χρήστη. Σε συνδυασμό με το σύστημα RF αποστέλλονται αναλυτικές λεπτομερείς πληροφορίες στο Κέντρο όταν το όχημα είναι κοντά σε αυτό χωρίς τηλεπικοινωνιακό κόστος. Αντιθέτως οι συσκευές οχήματος με GPRS δεν είναι έξυπνες και στέλνουν συνεχώς όλες τις πληροφορίες στο Κέντρο Έλεγχου όπου και γίνεται η ανάλυση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να απαιτείται πολύ μεγαλύτερη αποστολή πληροφορίας με το GPRS και το συνολικό κόστος είναι μεγαλύτερο.
Η επικοινωνία Κέντρου-Συσκευών που χρησιμοποιεί το GlobeTrackm με τον συνδυασμό SMS και RF(μικρής εμβέλειας), είναι πολύ οικονομική και ευέλικτη.
Globe Track Center. Τρεις χρήστες διαφαίνονται, σε δύο εμφανίζεται παράθυρο με το στίγμα τους και ενός φαίνεται το configuration (ρυθμίσεις)

Globe Track Center. Τρεις χρήστες διαφαίνονται, σε δύο εμφανίζεται παράθυρο με το στίγμα τους και ενός φαίνεται το configuration (ρυθμίσεις)Διαφαίνονται τα μηνύματα που ανταλλάζονται μεταξύ Κέντρου - Συσκευής

Διαφαίνονται τα μηνύματα που ανταλλάζονται μεταξύ Κέντρου - ΣυσκευήςΔιαφαίνονται Ιστορικά στοιχεία ενός χρήστη για μια χρονική περίοδο

Διαφαίνονται Ιστορικά στοιχεία ενός χρήστη για μια χρονική περίοδοο Πρόγραμμα GlobeTrack με Ελληνικά Μενού με εισαγωγή σημείων ενδιαφέροντος του χρήστη

Το Πρόγραμμα GlobeTrack με Ελληνικά Μενού με εισαγωγή σημείων ενδιαφέροντος του χρήστηΠρόγραμμα GlobeTracker, Ρυθμίσεις>Παράμετροι

Πρόγραμμα GlobeTracker, Ρυθμίσεις>ΠαράμετροιGlobeTrack,  Εργαλεία > Προβολή Ιστορικού

GlobeTrack, Εργαλεία > Προβολή ΙστορικούGlobeTrack,  Εργαλεία > Απ’ευθείας Έλεγχος RF

GlobeTrack, Εργαλεία > Απ’ευθείας Έλεγχος RF