Σύστημα Ελέγχου Δεξαμενών

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συστήματος

Σύστημα Ελέγχου και Επιτήρησης Δεξαμενών Ύδρευσης ΤankViewer αποτελούμενο από:

 • Κέντρο Ελέγχου Δεξαμενών Ύδρευσης TankView και επιχειρήσεων, με βάση δεδομένων και παρουσίαση της στάθμης των δεξαμενών και
 • Συσκευές TankTalk που τοποθετούνται στις δεξαμενές και δέχονται και εκτελούν εντολές προερχόμενες από το Κέντρο Ελέγχου και που στέλνουν πληροφορίες στάθμης καθώς και διαφόρων άλλων αισθητηρίων της δεξαμενής στο Κέντρο Ελέγχου Δεξαμενών Ύδρευσης.

Συσκευή Δεξαμενής TankTalk
Συσκευή Δεξαμενής TankTalk

Η Συσκευή TankTalk (Εικόνα 1)που τοποθετείτε στην δεξαμενή είναι ανεξάρτητη και αυτόνομη και:

 • Περιέχει GSM modem μέσω του οποίου γίνεται η μεταφορά των δεδομένων στάθμης και των δεδομένων των διαφόρων αισθητήρων καθώς και της κατάστασης της μπαταρίας του συστήματος, χρησιμοποιώντας SMS (Γραπτά Μηνύματα)
 • Διαθέτει σύστημα αισθητήρων στάθμης του νερού 9 επιπέδων στάθμης που τοποθετείται μέσα στην δεξαμενή. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης και αποστολής Συναγερμού (Alarm) προς το Κέντρο όπως σε περίπτωση υπερχείλισης ή άδειασμα της δεξαμενής
 • Διαθέτει μνήμη αποθήκευσης δεδομένων 30 εικοσιτετραώρων.
 • Διαθέτει αυτόνομη τροφοδοσία από φωτοβολταϊκό και περιέχει τροφοδοτικό με ασφάλεια καθώς και δική του μπαταρία αυτονομίας ενός μήνα τουλάχιστον αν η ανανεώσιμη πηγή δεν παράγει. Αν το φωτοβολταϊκό δεν παράγει αρκετή ενέργεια, υπάρχει η δυνατότητα, παράλληλα με το φωτοβολταϊκό, να χρησιμοποιηθεί και δυναμό που το στρέφει τρεχούμενο νερό από αγωγό (Micro Hydro Power)
 • Ρυθμίζονται από το Κέντρο Ελέγχου

(α) οι συνθήκες (στάθμης), ο ρυθμός, και η ποσότητα των δεδομένων με τις οποίες στέλνονται με αυτόματες ενημερώσεις στο Κέντρο Ελέγχου. Σε ένα SMS μήνυμα συμπιέζονται 24εις μετρήσεις στάθμης και χρονικής στιγμής μέτρησης. Για παράδειγμα, μπορεί να αποστέλλεται ένας μικρός αριθμός μηνυμάτων ανά δεξαμενή ανά ημέρα και σε περίπτωση alarm αποστέλλονται σχετικά μηνύματα. Τα alarm (π.χ. υπερχείλιση, άδειασμα) μπορούν να αποστέλλονται πέρα του Κέντρου και σε άλλο αριθμό κινητού τηλεφώνου.

(β) η Συχνότητα με την οποία αποθηκεύονται ενημερώσεις στην μνήμη της Συσκευής

(γ) o Αριθμός Τηλεφώνου του Κέντρου Ελέγχου

(δ) ο κωδικός πρόσβασης της Συσκευής

 • Διαθέτει σειριακή θύρα για download της μνήμης σε συσκευή data-logger που είδη διαθέτει η υπηρεσία σας για την καταμέτρηση υδρομέτρων. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται το τηλεπικοινωνιακό κόστος για την συλλογή στατιστικών δεδομένων ενώ σε περιπτώσεις alarm (π.χ. υπερχείλιση, άδειασμα) αποστέλλονται μηνύματα.
 • Έχει την δυνατότητα να στέλνει σήμα σε ηλεκτροβάνα για την αλλαγή της κατάστασης της σε περίπτωση Alarm.

Το Κέντρο Ελέγχου Δεξαμενών Ύδρευσης TankView (Εικόνα 2) υλοποιείται σε Η/Υ στον οποίο εγκαθίστανται το Λογισμικό. Ο Η/Υ πρέπει να διαθέτει Σειριακή θύρα για να συνδεθεί το GSM modem για την επικοινωνία με τις Συσκευές στις δεξαμενές. Το Κέντρο Ελέγχου πρέπει να:

 • Επικοινωνεί με τις Συσκευές στις δεξαμενές μέσω GSM modem (Κινητό Τηλέφωνο χρησιμοποιώντας SMS (Γραπτά Μηνύματα). Το Κέντρο Ελέγχου μπορεί να ζητάει άμεσα την στάθμη δεξαμενής στέλνοντας ένα SMS μήνυμα.
 • Παρουσιάζει γραφικά στην οθόνη:

α) την τελευταία στάθμη όλων των δεξαμενών (Εικόνα 2) όπου φαίνονται και οι δεξαμενές σε κατάσταση Alarm.

β) Ιστορικά Στοιχεία (Εικόνα 4) μιας επιλεγόμενης δεξαμενής κατά την διάρκεια καθοριζόμενης χρονικής περιόδου.

 • Διατηρεί Βάση Δεδομένων με όλα τα ιστορικά στοιχεία και τις πληροφορίες στάθμης καθώς και των άλλων αισθητήρων όλων των δεξαμενών καθώς και με τις τελευταίες ρυθμίσεις όλων των Συσκευών στις δεξαμενές

 • Αλλάζει τις Ρυθμίσεις των Συσκευών (Εικόνα 2,3) στις δεξαμενές μέσω SMS μηνυμάτων
 • Εγγυάται την Ασφάλεια του συστήματος καθώς και των δεδομένων, με την χρήση κωδικών πρόσβασης για κάθε Συσκευή καθώς και τον έλεγχο των συγκεκριμένων αριθμών τηλεφώνων των Συσκευών.
 • Εξάγει στοιχεία σε αρχείο .txt για περαιτέρω ανάλυση τους από άλλα προγράμματα (Πίνακας 1)
Λογισμικό Κέντρου Ελέγχου Δεξαμενών TankView

Λογισμικό Κέντρου Ελέγχου Δεξαμενών TankViewΡυθμίσεις Επικοινωνίας των Δεξαμενών

Ρυθμίσεις Επικοινωνίας των ΔεξαμενώνΠροβολή Ιστορικού Δεξαμενής

Προβολή Ιστορικού Δεξαμενής

Πληρότητα(%)

Ημερομηνία

Ώρα

30

03/10/2004

22:30

30

03/10/2004

22:35

50

03/10/2004

22:40

50

03/10/2004

22:45

50

03/10/2004

22:50

50

03/10/2004

22:55

50

03/10/2004

23:00

50

03/10/2004

23:05

50

03/10/2004

23:10

50

03/10/2004

23:15

50

03/10/2004

23:20

50

03/10/2004

23:25

70

03/10/2004

23:30

70

03/10/2004

23:3

Πίνακας 1 – Μορφή Εξαγόμενου Αρχείου Ιστορικού Δεξαμενής